Selecteer een pagina

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING GIFTED BUSINESS B.V.

Laatst bijgewerkt november 2023

Gifted Business B.V. is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen en te respecteren. In deze privacy- en cookieverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken en welke rechten je hebt.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle diensten van Gifted People B.V. Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze te accepteren. Gifted People B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet.

De huidige -op de website beschikbare- versie is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt.

Wie is Gifted Business B.V.
Gifted Business is onderdeel van Gifted People B.V. Gifted People B.V. is een besloten vennootschap gevestigd te (1069 CD) Amsterdam aan het Keurenplein 4. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75259257. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Ons postadres is (1069) CD Amsterdam aan het Keurenplein 41 met box A5720.

Persoonsgegevens
Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van jouw ouders of wettelijke voogd nodig om onze diensten te gebruiken. Indien blijkt dat wij zonder toestemming gegevens verwerkt hebben van een persoon jonger dan 16 jaar, dan kun je contact opnemen via info@giftedpeople.eu waarna wij de gegevens van deze persoon verwijderen.

Verwerken van de persoonsgegevens
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat we jouw toestemming vragen en om zo onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

De gegevens die wij verwerken bij een gratis dienst zijn:

 • Voornaam;
 • Achternaam (bij bepaalde diensten);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (bij bepaalde diensten).

De gegevens die wij verwerken bij een betaalde dienst zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Locatiegegevens en gedragingen op de website;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;
 • (Eventueel) bedrijfsgegevens en handelsnaam;
 • Antwoorden op gestelde vragen en overige gegevens die je met ons deelt.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Jij hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons te allen tijde vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag de toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van jou verwerken.

Wil jij gebruik maken van een van bovenstaande rechten dan verzoeken wij jou om dit verzoek in te dienen via info@giftedpeople.eu ter attentie van Adrienne van den Bos. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is aangevraagd verzoeken wij jou om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-kaart), paspoortnummer of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) weken op jouw verzoek reageren.

Doeleinde en gebruik
Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om jou te benaderen in verband met een vraag die je via onze website heeft gesteld, om je te benaderen in verband met het afnemen van een dienst of om jou te informeren over Gifted People B.V. Zo ontvangen wij jouw gegevens en/of gebruiken wij jouw gegevens onder andere voor:

 • Uitvoeren overeenkomst

Voor het uitvoeren van de overeenkomst verwerken wij jouw gegevens om zo deze uitvoering mogelijk te maken. Deze gegevens worden door jou aangeleverd en worden verwerkt in onze interne systemen. Deze gegevens zullen wij uiterlijk binnen 1 jaar na het eindigen van de overeenkomst verwijderen.

 • Contactformulier

Indien je via het contactformulier contact met Gifted People B.V. opneemt, laat je door middel van het contactformulier zelf je gegevens achter. Deze gegevens worden door de website en onze mailservers aan ons aangeleverd. Deze gegevens verwerken wij om te kunnen reageren op jouw bericht en/of vraag. Deze gegevens zullen wij na beantwoording van jouw vraag verwijderen maar uiterlijk binnen 1 jaar. 

 • Nieuwsbrief (HB updates)

Gifted People B.V. kan regelmatig een bericht met je delen in de vorm van een nieuwsbrief of e-mail om je te informeren over Gifted People B.V.. Je schrijft je hier zelf voor in. Indien je deze nieuwsbrief niet wenst, dan kunt je dit aan Gifted People B.V. aangeven zodat wij dit soort e-mails niet meer naar jou versturen.

 • Betalingen

Indien je een dienst afneemt bij Gifted People B.V. kun je de factuur via onder andere Ideal betalen. Deze persoons-, factuur- en betalingsgegevens worden door de server opgeslagen en verwerkt in de boekhouding van Gifted People B.V.  Deze gegevens zullen wij conform onze wettelijke plicht van 7 jaar bewaren. 

 • Reviews

Om onze dienstverlening constant te verbeteren kunnen wij je verzoeken om een review achter te laten of om een (korte) enquête in te vullen. Je kunt ervoor kiezen om deze anoniem achter te laten. Bepaalde persoonsgegevens worden enkel openbaar gemaakt indien je ervoor kiest om deze met jouw naam te delen.  Reviews bewaren wij voor onbepaalde tijd tenzij je een verzoek tot verwijdering indient of de review zelfstandig verwijdert.

Andere ontvangers van jouw persoonsgegevens
Gifted People B.V. zal jouw gegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. Uitzondering daarop is wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aangevraagde diensten en wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Jouw persoonsgegevens kunnen wij delen met de volgende ontvangers;

 • Betaalproviders, voor het verzorgen van (online) betalingen.
 • Boekhoudprogramma’s, voor het verwerken van betalingen.
 • Medewerkers of ingehuurde derden van Gifted People B.V., voor het uitvoeren van de overeenkomsten.
 • Mailprogramma’s voor het versturen van onder andere nieuwsbrieven.
 • CRM systemen en Dropbox voor het beheren en opslaan van contactgegevens en voor het analyseren van gegevens.
 • Webinargeek voor het verzorgen van (gratis) webinars en masterclasses.
 • You can Book Me om afspraken met Gifted People B.V. in te plannen.
 • BussyBoss om toegang te verlenen tot de online community.

Gerechtvaardigd belang
In sommige gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en daarbij onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gifted People B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden zonder tussenkomst van een persoon.

De beveiliging van jouw gegevens
Gifted People B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor ons verwerken (zogenoemde subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. Gifted People B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijn van jouw gegevens
Gifted People B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verworven. De specifieke bewaartermijnen staan vermeldt in deze verklaring onder doelen. Wanneer je jezelf hebt uitgeschreven of een verzoek tot verwijdering hebt ingediend word je volledig uit onze database verwijderd. Dit gebeurt binnen maximaal 60 dagen na jouw verzoek.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren en hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Gifted People B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit, affiliate systemen en internetgebruik.

Als wij jouw toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen wij jou dit tijdens je eerste bezoek aan onze website. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De meeste cookies verdwijnen zodra je de internetbrowser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op de internetbrowser staan. Deze kun je zelf op elke moment via jouw internetbrowser verwijderen. Indien je onze cookies niet accepteert kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Voor het plaatsen van cookies gebruiken wij google analytics en een pixel van facebook. Allen houden statistieken bij over jouw gedrag op de website.

Social Media
Gifted People B.V. maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven en informatie met je te delen. Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram en LinkedIn. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Gifted People B.V. verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Gifted People B.V. maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je interesses of dat je in een bepaalde regio woont. Gifted People B.V. heeft geen invloed op welke gegevens social media platforms van jou verzamelen. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw eigen social media profiel.

Datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht jij een datalek ontdekken dan vragen we je vriendelijk om dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@giftedpeople.eu. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Heb je nog vragen over deze privacy- en cookieverklaring of opmerkingen? Dan kun je te allen tijde contact met ons opnemen:

Gifted People B.V.
Box A5720.
Keurenplein 41
1069 CD Amsterdam

info@giftedpeople.eu